Deadlines en vergaderdata 2021


Oproep Teledoc 2021

Een Teledoc is een documentaire met een eigentijds Nederlands onderwerp of duidelijk Nederlandse connectie, afspelend in het heden, toegankelijk, prikkelend, verhalend, cinematografisch en voor een breed televisie- en bioscooppubliek. In dit project werken publieke omroepen, CoBO en het Nederlands Filmfonds samen met Nederlandse onafhankelijke documentaire producenten.

Deadlines 2021

Alle vergaderdata en deadlines voor het indienen van plannen voor Teledoc 2021.

Deadline indienen Vergadering
1ronde Maandag 8 maart 17:00 uur Dinsdag 16 maart
2e ronde Maandag 14 juni 17:00 uur Dinsdag 29 juni
3e ronde Maandag 4 oktober 17:00 uur Dinsdag 12 oktober
Eventuele 4e extra ronde Maandag 29 november 17:00 uur Dinsdag 14 december

 

Wie komen in aanmerking?

Onafhankelijke documentaire producenten en documentaire makers met relevante, bewezen werkervaring in de professionele film- en televisiesector. Makers dienen minimaal 3 documentaires te hebben gemaakt waarvan 2 documentaires van 50 minuten en 1 documentaire van 70 minuten en die zijn uitgezonden op de regionale of landelijke televisie en/of uitgebracht in de bioscoop voor betalend publiek.

Makers zijn in principe niet verbonden aan een omroep en regisseur en producent mogen niet één en dezelfde persoon zijn.

De productiemaatschappij moet minimaal 2 jaar gevestigd en actief zijn in Nederland. In het kader van dit project dient de producent minimaal 3 documentaires waarvan 1 lange documentaire van tenminste 70 minuten onafhankelijk te hebben geproduceerd, uitgezonden op de regionale of landelijke televisie en/of uitgebracht in de bioscoop voor betalend publiek.

Als een regisseur zelfstandig een plan indient welke wordt geselecteerd, dan wordt in samenspraak met omroep en Filmfonds gezocht naar een producent waarmee de film verder kan worden ontwikkeld.

Een producent kan maximaal 2 Teledocs tegelijkertijd produceren (ontwikkelen en/of realiseren), de regisseur kan bij maximaal één Teledoc tegelijkertijd betrokken zijn. Het staat regisseurs met een Teledoc in de laatste fase van afwerking vrij om een nieuw plan voor ontwikkeling in te dienen.

Criteria filmplan

Het plan is gebaseerd op een universeel eigentijds thema, verhalen spelen zich af in het heden (verwijzingen naar het verleden zijn mogelijk) en met een duidelijk Nederlandse connectie. Toegankelijk voor een breed televisiepubliek en/of bioscooppubliek. Een gelaagde vertelling, verhalend op basis van storytelling met een cinematografische auteursvisie. De situatie, het onderwerp of (hoofd)persoon maakt een ontwikkeling door.

Een ontwikkelingsaanvraag bestaat uit maximaal 4 pagina’s A4 exclusief toestemmingsverklaringen, enkelzijdig en leesbaar beschreven, voorzien van (werk)titel, auteur en datum. Hiervan 2 pagina’s synopsis, 1 pagina toelichting met motivatie en visie op de regie en 1 pagina CV’s en filmografieën van de regisseur en (indien reeds een team) van de producent, inclusief een adres, telefoonnummer en e-mail adres.

Het CV van de indiener(s) moet kunnen worden getoetst. In de filmografie dienen daarom de lengtes, uitzenddata, omroep en/of bioscooproulatie van vermelde films te worden aangegeven.

Een toestemmingsverklaring is noodzakelijk indien medewerking van een persoon of instantie vereist is om toegang te verkrijgen tot het onderwerp van de documentaire. Deze toestemming moet zodanig worden verkregen dat deze partij op geen enkele wijze inhoudelijk invloed op de documentaire kan uitoefenen.

Voor alle voorwaarden klik hier (link naar protocol Teledoc)

In een aantal gevallen komt een aanvraag niet in aanmerking voor een bijdrage:

Procedure en Protocol

Er wordt gestreefd naar circa drie indienrondes, verspreid over het jaar. Deze vind je onder Deadlines 2021. Het aantal indienrondes voor Teledoc is gerelateerd aan het aantal toekenningen dat tot dan toe heeft plaatsgehad en kan worden bijgesteld. Check voor de komende datum van indienen de website van Filmfonds of CoBO.

Meer informatie en het indienen van plannen

Voor meer informatie en het indienen van plannen kun je contact opnemen met CoBO via cobo@cobofonds.nl

 

Geplaatst op 17 december 2020