Deadlines en vergaderdata 2019


Oproep Teledoc 2019

Een Teledoc is een documentaire met een eigentijds Nederlands onderwerp of duidelijk Nederlandse connectie, afspelend in het heden, toegankelijk, prikkelend, verhalend, cinematografisch en voor een breed televisie- en bioscooppubliek. In dit project werken publieke omroepen, CoBO en het Nederlands Filmfonds samen met Nederlandse onafhankelijke documentaire producenten.

Deadlines 2019

Alle vergaderdata en deadlines voor het indienen van plannen voor Teledoc 2019.

Deadline indienen Vergadering
1ronde maandag 18 februari 2019 (17:00 uur) donderdag 14 maart 2019
2e ronde maandag 17 juni 2019 (17:00 uur) dinsdag 9 juli 2019
3e ronde maandag 21 oktober 2019 (17:00 uur) dinsdag 12 november 2019

 

Wie komen in aanmerking?

Onafhankelijke documentaire producenten en documentaire makers met relevante, bewezen werkervaring in de professionele film- en televisiesector. Makers dienen minimaal 3 documentaires te hebben gemaakt waarvan 2 documentaires van 50 minuten en 1 documentaire van 70 minuten en die zijn uitgezonden op de regionale of landelijke televisie en/of uitgebracht in de bioscoop voor betalend publiek.

Makers zijn in principe niet verbonden aan een omroep en regisseur en producent mogen niet één en dezelfde persoon zijn.

De productiemaatschappij moet minimaal 2 jaar gevestigd en actief zijn in Nederland. In het kader van dit project dient de producent minimaal 3 documentaires waarvan 1 lange documentaire van tenminste 70 minuten onafhankelijk te hebben geproduceerd, uitgezonden op de regionale of landelijke televisie en/of uitgebracht in de bioscoop voor betalend publiek.

Als een regisseur zelfstandig een plan indient welke wordt geselecteerd, dan wordt in samenspraak met omroep en Filmfonds gezocht naar een producent waarmee de film verder kan worden ontwikkeld.

Een producent kan maximaal 2 Teledocs tegelijkertijd produceren (ontwikkelen en/of realiseren), de regisseur kan bij maximaal één Teledoc tegelijkertijd betrokken zijn. Het staat regisseurs met een Teledoc in de laatste fase van afwerking vrij om een nieuw plan voor ontwikkeling in te dienen.

Criteria filmplan

Het plan is gebaseerd op een universeel eigentijds thema, verhalen spelen zich af in het heden (verwijzingen naar het verleden zijn mogelijk) en met een duidelijk Nederlandse connectie. Toegankelijk voor een breed televisiepubliek en/of bioscooppubliek. Een gelaagde vertelling, verhalend op basis van storytelling met een cinematografische auteursvisie. De situatie, het onderwerp of (hoofd)persoon maakt een ontwikkeling door.

Een ontwikkelingsaanvraag bestaat uit maximaal 4 pagina’s A4 exclusief toestemmingsverklaringen, enkelzijdig en leesbaar beschreven, voorzien van (werk)titel, auteur en datum. Hiervan 2 pagina’s synopsis, 1 pagina toelichting met motivatie en visie op de regie en 1 pagina CV’s en filmografieën van de regisseur en (indien reeds een team) van de producent, inclusief een adres, telefoonnummer en e-mail adres.

Het CV van de indiener(s) moet kunnen worden getoetst. In de filmografie dienen daarom de lengtes, uitzenddata, omroep en/of bioscooproulatie van vermelde films te worden aangegeven.

Een toestemmingsverklaring is noodzakelijk indien medewerking van een persoon of instantie vereist is om toegang te verkrijgen tot het onderwerp van de documentaire. Deze toestemming moet zodanig worden verkregen dat deze partij op geen enkele wijze inhoudelijk invloed op de documentaire kan uitoefenen.

Voor alle voorwaarden klik hier (link naar protocol Teledoc)

In een aantal gevallen komt een aanvraag niet in aanmerking voor een bijdrage:

Procedure en Protocol

Er wordt gestreefd naar circa drie indienrondes, verspreid over het jaar. Deze vindt u onder Deadlines 2019. Het aantal indienrondes voor Teledoc is gerelateerd aan het aantal toekenningen dat tot dan toe heeft plaatsgehad en kan worden bijgesteld. Check voor de komende indien datum de website van Filmfonds of CoBO. De plannen kunnen uitsluitend digitaal worden ingediend via cobo@cobofonds.nl met in het onderwerp: Teledoc + de datum van de indienronde.

Aanvragen die na sluitingstijd binnenkomen worden niet in behandeling genomen. De tijd van binnenkomst bij CoBO is bepalend en niet de tijd van verzending.

Filmplannen die aan de criteria voldoen worden door vertegenwoordigers namens de publieke omroepen en Filmfonds inhoudelijk beoordeeld. Geselecteerde plannen krijgen een toekenning voor ontwikkeling: research, proefopnamen, etc. en schrijven van een documentaire script.

Na uitwerking van de geselecteerde filmplannen vindt opnieuw selectie plaats door publieke omroepen en Filmfonds voor de mogelijke realisering. Voor realisering kunnen alleen producenten indienen.
De lengte van de films is tussen de 75 en 90 minuten. Het budget voor ontwikkeling en proefopnamen is maximaal € 25.000,- en voor realisering maximaal € 300.000,-.

Op de pagina Protocol Teledoc vindt u alle informatie over de oproep, criteria, voorwaarden en verdere procedure.

Meer informatie en het indienen van plannen

Voor meer informatie en het indienen van plannen kun je contact opnemen met CoBO

 

Geplaatst op 24 januari 2019